Vaccinaties voor heel Nederland
Online, 's avonds & in het weekend

0900 - VACCINATIE (0900-8222462) lokaal tarief
info@vaccinatiepunt.nl

Vaccinatiepunt BV is door de grondlegger Sanny Klaver met toewijding en vakmanschap zelfstandig opgebouwd en vanuit een bewuste specifieke visie ontwikkeld. De organisatiestijl is vlot, deskundig en autonoom ondernemend. De missie van Vaccinatiepunt is dan ook: vlotte vaccinatiezorg bieden, met een deskundig team vaccinatie verpleegkundigen, bediend door een betrokken, autonome leiding.

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid staat bij Vaccinatiepunt hoog in het vaandel. Daarom zijn kwaliteitszorg en kwaliteitsontwikkeling onlosmakelijk verbonden met het dagelijks werk van alle medewerkers van Vaccinatiepunt. Goede kwaliteitszorg en - ontwikkeling vragen om de wil om steeds optimaal te functioneren. Daarbij speelt de kwaliteitsfunctionaris een centrale rol. Binnen Vaccinatiepunt worden medewerkers gestimuleerd om verbeterkansen op te pakken en actief te werken aan de verbetering van dienstverlening en middelen. Het management staat open voor concrete verbetervoorstellen van medewerkers, klanten en partners.

ISO gecertificeerd

Een belangrijke stap in het kwaliteitsbeleid is ISO certificering. Certificering houdt in dat een externe instantie toetst of de werkprocessen zijn beschreven en ook zo worden uitgevoerd en dat er een cyclus van continue verbetering zichtbaar is. Deze toetsing wordt jaarlijs herhaald. Vaccinatiepunt is sinds 2012 ISO gecertificeerd.

Vaccinatiepunt B.V. is goedgekeurd door DNV GL volgens de volgende kwaliteitsmanagementsysteemnormen: NEN-EN-ISO9001:2015

Het kwaliteitsmanagementsysteem is van toepassing op het uitvoeren van preventieve zorg tegen infectieziekten door:

  • informeren
  • adviseren
  • prescriptie
  • vaccineren

Vaccinatiepunt is NEN-EN-ISO gecertificeerd

LCR

Vaccinatiepunt is aangesloten bij het LCR. De belangrijkste doelstelling van het LCR is het bevorderen van kwaliteit en uniformiteit binnen de reizigersadvisering. Het LCR formuleert daartoe kwaliteitscriteria voor vaccinatiebureaus en opleidingen en stelt richtlijnen op voor vaccinaties, malariaprofylaxe en andere beschermende maatregelen. Deze richtlijnen worden verspreid onder artsen en vaccinerende instellingen die bij het LCR zijn aangesloten. Opmerkingen, suggesties of klachten Vaccinatiepunt BV is kritisch op haar handelen.

Opmerkingen, suggesties & klachten

Indien u te maken heeft gehad met onze organisatie, als cliënt of als samenwerkende partij en u heeft hier een opmerking, suggestie of klacht over, dan willen wij dit graag weten. Wij zullen daar serieus en zorgvuldig op reageren.

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening?

U maakt gebruik van de dienstverlening van Vaccinatiepunt. Wij streven ernaar om deze zo goed mogelijk te leveren.
Om wat voor reden dan ook kunt u zich niet goed of niet prettig behandeld voelen. Het kan zijn dat er iets is misgegaan in de behandeling.
We vinden dat erg vervelend voor u en lossen dat graag op.

1 Er samen uit komen

In eerst instantie kunt u uw onvrede direct bespreken met de dienstverlener ( mail sturen naar info@vaccinatiepunt.nl) Samen zoeken we met u naar een oplossing.

2 Klacht

Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt kunt u terecht bij Erisietsmisgegaan.nl. Deze instantie is onafhankelijk en kan u helpen uw onvrede weg te nemen.
Erisietsmisgegaan.nl voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Wat kan Erisietsmisgegaan.nl voor u doen?
Zij bemiddelt bij ontevredenheid of een klacht over de dienstverlening, zorg, de zorgverlener en/of de organisatie.
Hoe kunt u uw klacht kenbaar maken?
U kunt hiervoor gebruik maken van de website: https://erisietsmisgegaan.nl/onvrede-melden/

3 Geschillencommissie

Als bemiddeling niet heeft geleid tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing, kunt u zich wenden tot de geschillencommissie.
U kunt het geschil in dat geval binnen vijf jaar na deze kennisgeving voorleggen aan de bij ons aangesloten Geschillencommissie.
De geschillencommissie van Erisietsmisgegaan.nl is erkend door het CIBG onder registratienummer CIBG / EGi 27349.2
De uitspraak van de geschillencommissie is voor beide partijen bindend.
Hoe kunt u uw geschil kenbaar maken?
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van https://erisietsmisgegaan.nl/

 

Deze website maakt gebruik van functionele cookies, analytische cookies, en tracking cookies.
U kunt de details lezen in ons cookiebeleid.