Vaccinaties voor heel Nederland
Online, 's avonds & in het weekend

0900 - VACCINATIE (0900-8222462) lokaal tarief
info@vaccinatiepunt.nl

Wat is de termijn tussen de verschillende vaccinaties?

Dit is afhankelijk van de vaccinatie. In het algemeen moet u rekening houden met 1 maand tussen de eerste en de tweede vaccinatie. Soms zijn versnelde schema’s mogelijk. U wordt hierover tijdens uw eerste consult door de verpleegkundige geïnformeerd.

Ik zou graag willen weten welke vaccinaties ik nodig heb voor de landen die ik ga bezoeken?

U kunt het standaard advies vinden op de Vaccinatiepunt site dan wel op de LCR–site (www.lcr.nl). Dit standaard advies moet vervolgens worden vertaald naar een individueel advies. Dit doet de verpleegkundige in samenspraak met de arts voorafgaand aan het het consult op basis van de door u vooraf verstrekte gegevens.

Hoeveel weken voor vertrek moeten de vaccinaties worden gegeven?

Dit is afhankelijk van de aard en de duur van uw reis, maar als richtlijn geldt, voor eenvoudige reizen: 4 - 8 weken voor vertrek een afspraak maken voor het eerste consult, en bij langdurige- c.q. risicoreizen ruim een halfjaar van te voren.

Hoe lang ben ik beschermd als ik volledig ben gevaccineerd?

Dit is afhankelijk van de vaccinaties die u krijgt; sommige hebben een beschermingsduur van 3 jaar, andere 25 jaar of levenslang.

Kunnen we alle vaccinaties op 1 dag halen of werkt dat niet zo?

Dat is afhankelijk van het type vaccin en het aantal prikken dat nodig is voor volledige bescherming. Soms moet er een tweede of een derde afspraak worden gemaakt.

Kunnen bij jonge kinderen de reisinentingen gecombineerd worden met inentingen van het vaccinatieprogramma bij het consultatiebureau?

Dat is van veel factoren afhankelijk, wij adviseren u dat te bespreken met de verpleegkundige.

Heeft mijn kind reisvaccinaties nodig als het gevaccineerd wordt / is volgens het rijksvaccinatie programma?

Enkele reisvaccinaties maken geen deel uit van het rijksvaccinatieprogramma (bijv. hepatitis A). De verpleegkundige zal kijken welke vaccinaties noodzakelijk zijn en niet via het rijksvaccinatieprogramma aan uw kind zijn gegeven. Als één van de vaccinaties van het RVP tijdens de reis valt, kan overwogen worden om die ene vaccinatie voorafgaand aan de reis te geven.

Mag ik mijn kinderen ook met DEET insmeren?

Ja, DEET kan ook bij kinderen worden gebruikt. Uit voorzichtigheid wordt aangeraden om bij kinderen jonger dan twee jaar concentraties lager dan 30% te gebruiken. Kinderen niet zichzelf in laten smeren en de handen vrij laten (vanwege contact met mond of ogen). Omdat de concentratie lager is zult u wel vaker moeten smeren.

Hoe vaak moet ik gevaccineerd worden om voldoende beschermd te zijn?

Bij sommige vaccins wordt optimale bescherming bereikt na 1 prik, bij andere vaccins pas na drie prikken. Deze drie prikken worden dan in een tijdsbestek van zes maanden gegeven (bijv. bij hep B en A+B).

Hoeveel jaar blijf ik beschermd na een vaccinatie?

Na een volledige vaccinatieserie worden de volgende termijnen aangehouden:

  • DTP 10: jaar na volledige serie of booster.
  • Hepatitis A: na één vaccinatie 1 jaar, na de volledige vaccinatie minimaal 25 jaar.
  • Hepatitis B: na de volledige vaccinaties (3 stuks) minimaal 15 jaar.
  • Buiktyfus: 3 jaar.
  • Gele koorts: 10 jaar.

Is het Internationaal Bewijs van Inenting tegen Gele Koorts hetzelfde als het 'gele vaccinatieboekje'?

Ja

Ik wil graag weten hoeveel tijd er minimaal vereist is tussen de laatste prik en de datum van vertrek?

Het lichaam heeft tijd nodig om antistoffen aan te maken. Hoe meer antistoffen des te beter de bescherming. Voor optimale bescherming is per vaccinatie een minimale hoeveelheid tijd nodig. Zo geldt voor gele koorts de verplichting dat er minimaal 10 dagen moeten zitten tussen moment van vaccinatie en betreden van het betreffende land. Omdat voor optimale bescherming soms meerdere prikken met een minimale tussentijd noodzakelijk zijn wordt geadviseerd 6 / 8 weken voor vertrek een afspraak te maken, bij langdurige reizen naar risicogebieden moet u 7 maanden voor vertrek uw eerste afspraak maken.

Is het slikken van malariapillen noodzakelijk?

Dit is afhankelijk van de bestemming en duur van het verblijf. De noodzaak zal met u besproken worden tijdens het consult.

Ik heb koorts / ben ziek, mag ik toch gevaccineerd worden?

Een beetje verhoging is geen reden om de vaccinatie uit te stellen. Heeft u echt koorts en voelt u zich heel ziek, dan is het beter om de afspraak te verzetten.

Moeten we rekening houden met bijwerkingen na toediening van de vaccinatie?

Soms treedt er op de plaats van de prik wat stijfheid of lichte spierpijn op. Ook lichte griepklachten gedurende 1 of 2 dagen kunnen zich voor doen. Gelukkig hebben verreweg de meeste mensen geen klachten na de vaccinatie. Ook hoeft u er geen speciale rekening mee te houden; u kunt gewoon werken en /of sporten (ook zwemmen).

Kunnen de noodzakelijke vaccinaties wel gecombineerd worden met mijn aandoeningen en /of medicijnengebruik?

Deze vraag zal tijdens het consult beantwoord worden door de verpleegkundige U doet er goed aan om vroegtijdig aan uw behandelend arts / specialist te vragen of er van hem/haar uit geen bezwaar bestaat tegen de door u geplande reis.

Ik wil graag zwanger worden. Vormen de vaccinaties en het gebruik van malariatabletten daarbij een risico?

Het gevaccineerd zijn (tijdens uw reis) is geen reden om niet zwanger te mogen worden. De combinatie (beginnende) zwangerschap en gebruik van malariatabletten is in veel gevallen niet aan te bevelen. Soms zijn er wel mogelijkheden, maar deze zijn afhankelijk van bestemming en duur van het verblijf.

Ik ben zwanger, mag ik ook DEET gebruiken?

Gedurende de hele zwangerschap kan DEET tot maximaal 30% worden gebruikt. Uit voorzorg wordt geadviseerd het gebruik van DEET in de eerste drie maanden te beperken, door bijvoorbeeld zo veel mogelijk bedekkende kleding te dragen en DEET af te wassen zodra men weer in een muggenvrije ruimte komt.

Hoe kunnen we een afspraak maken voor een reisadvies?

Het handigst is het om een afspraak te maken via www.vaccinatiepunt.nl of 0900-8222462

Op welke tijden kan ik bij u terecht?

Vaccinatiepunt heeft met name spreekuren in de avonduren en op zaterdag.

Wat kost het?

Alle door ons gehanteerde prijzen staan vermeld op de site www.vaccinatiepunt.nl

Hoe verloopt de betaling?

Het is de bedoeling dat u (bij voorkeur per pin) betaalt voordat u wordt gevaccineerd. U ontvangt een rekening die u desgewenst kunt indienen bij uw verzekeraar.

Welk deel van de kosten wordt door onze zorgverzekeraar vergoed?

Dit is afhankelijk van uw verzekeraar en uw verzekeringspolis, u kunt hiervoor het vergoedingenoverzicht van uw verzekeraar raadplegen.

Waarom betaal ik bij ieder bezoek consultkosten?

Deze kosten betaalt u (net als bij uw huisarts) voor de verantwoording die Vaccinatiepunt neemt u juist te adviseren. Vaccinatiepunt is een ISO gecertificeerd bedrijf dat uitsluitend werkt met gespecialiseerde reizigers arts/ verpleegkundigen. Ook de tijd/ materialen die de arts en de verpleegkundige aan het consult besteden en de kosten voor de accommodatie zijn in deze kosten verwerkt. Wanneer u voor een herhalingsvaccinatie komt wordt een vervolgconsult berekend. De consultkosten worden altijd per persoon berekend.

Hoe lang duurt een consult?

Bij een herhaal consult wordt 5 minuten per persoon ingepland.
Bij een normaal consult wordt 15 minuten voor 1 persoon ingepland, voor iedere persoon die daar bij komt wordt 5 minuten extra ingepland.
Bij een wereldreis consult wordt 25 minuten voor 1 persoon ingepland, voor iedere persoon die daar bij komt wordt 5 minuten extra ingepland.
 

Heeft u voor mij medische tips t.a.v. mijn gezondheid tijdens mijn reizen?

Tijdens het consult krijgt u relevante informatie betreffende reizen en gezondheid.

Krijg ik bij u ook een vaccinatieboekje?

Indien u niet beschikt over het Internationale Bewijs van Inenting tegen Gele Koorts (Het gele boekje), dan verzorgen wij dit. Als u wel zo’n vaccinatieboekje heeft (ook al is het oud) moet u dit altijd meebrengen.

Deze website maakt gebruik van functionele cookies, analytische cookies, en tracking cookies.
U kunt de details lezen in ons cookiebeleid.