Vaccinaties voor heel Nederland
Online, 's avonds & in het weekend

0900 - VACCINATIE (0900-8222462) lokaal tarief
info@vaccinatiepunt.nl

bedrijfsadvies

Mensen kunnen om verschillende redenen tijdens hun werk in aanraking komen met infectieziekten waartegen ze door vaccinatie beschermd kunnen worden. Dit kan zijn vanwege werk in Nederland dat gezondheids-risico met zich meebrengt, maar ook vanwege werkzaamheden in het buitenland waar bepaalde infectieziekten veel voorkomen.

De Nederlandse wet verplicht u te verzorgen dat uw werknemers gezonde en veilige arbeidsomstandigheden hebben. Per 2013 is dit verder aangescherpt.

Zo gaat de Inspectie SZW strenger controleren. En uw verplichtingen zijn uitgebreid van enkel de werkvloer van uw bedrijfslocaties, naar alle locaties waar uw werknemers arbeid verrichten, tot en met thuiswerk aan toe.

Vaccinatiepunt geeft bedrijven de gelegenheid de bescherming van personeelsleden efficiënt te organiseren. Deze bescherming kan zowel voor individuele werknemers tijdens de reguliere spreekuren in de vaccinatiepunten verzorgd worden, als voor groepen werknemers op de bedrijfslocatie plaatsvinden. Bij vaccinatiezorg voor bedrijven / instellingen, draagt Vaccinatiepunt zorg voor het hele pakket en ontzorgt op deze manier de afdeling P&O of de arbodienst van de klant. Voor meer informatie over projectvaccinatie kunt u telefonisch contact opnemen met Vaccinatiepunt 0900-8222462 of door een e-mail te sturen aan info@vaccinatiepunt.nl.

Bedrijfsvaccinatiezorg

Een onderdeel van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden, is de veiligheid inzake besmettelijke ziekten. De wet verplicht u om actie te hebben genomen tegen infectierisico’s in het werk. U dient zowel preventieve maatregelen te hebben getroffen, als een adequate respons te hebben voorbereid voor het geval dat er ondanks preventie toch een mogelijke besmetting is ontstaan.

Omdat vaccinaties een belangrijk onderdeel vormen van deze veiligheid, wordt deze infectierisico -beheersing vaak bedrijfsvaccinatiezorg genoemd.

In de provincie Noord-Holland is Vaccinatiepunt BV een van de belangrijkste leveranciers van deze vaccinatiezorg. Aan bedrijven en individuen. Vanwege infectierisico door verblijf in het buitenland of vanwege besmettingsrisico door het werk hier in Nederland.

Vanuit 14 eigen vaccinatiepunten verspreid over de provincie, van het Gemini ziekenhuis in Den Helder tot het Amstelland ziekenhuis in Amstelveen, leveren de vaccinatiepunt –verpleegkundigen deze zorg. En komen, bij grotere groepen, desgewenst ook op de bedrijfslocaties.

Abonnement op Prikincident

Medewerkers kunnen bij hun werk ondanks voorzorgmaatregelen soms toch een prik-, spat-, snij- of bijt-incident oplopen. Dan is er stress: ben ik besmet geraakt ?

Vaccinatiepunt heeft een 7x24uur helpdesk ontwikkeld - genaamd Prikincident - waarop grotere bedrijven zich kunnen abonneren. Voor een klein bedrag per werknemer kan zo voor de functiegroepen met een verhoogd risico op zo’n incident geborgd worden dat de juiste acute respons plaatsvindt bij een mogelijk besmettingsincident.
Voor meer informatie, zie www.prikincident.nl.

Deze website maakt gebruik van functionele cookies, analytische cookies, en tracking cookies.
U kunt de details lezen in ons cookiebeleid.