Vaccinaties voor heel Nederland
Online, 's avonds & in het weekend

0900 - VACCINATIE (0900-8222462) lokaal tarief
info@vaccinatiepunt.nl

Vergoedingen

De overzichten zijn gebaseerd op de teksten van de individuele polissen van de aanvullende verzekeringen, zoals deze op of vóór 1 december 2018 bekend waren. Met afwijkende voorwaarden in collectieve contracten is geen rekening gehouden.

Bij de opstelling ervan is zoveel mogelijk aangesloten bij de letterlijke tekst van de polissen. Deze kunt u nalezen in de polisvoorwaarden van de desbetreffende verzekeraar. Daarnaast is het aan te bevelen aanvullend de polis te raadplegen voor mogelijke extra kortingen. Aan onderstaande informatie is de grootst mogelijke zorg besteed. Vaccinatiepunt kan echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Aan onderstaande informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Bij griepvaccinatie staat alleen informatie vermeld indien er enige mate van vergoeding geldt.

Anderzorg

Aanvullende verzekering Vergoeding
Budget - Geen vergoeding.
Extra - Geen vergoeding.
Jong - Maximaal € 100 voor geneesmiddelen en inentingen samen per kalenderjaar voor: bof, (buik)tyfus, difterie, früh sommer meningo encephalitis, gele koorts, hepatitis A en B, japanse encephalitis, kinkhoest, malaria, mazelen, meningitis A en C, polio, pneumococcen, rabiës, rode hond, tetanus en tuberculose.
- Er is geen vergoeding voor inentingen in verband met beroep of opleiding. Op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering www.lcr.nl vind je alles over het voorkomen van ziekten op reis. Plus de adressen waar jij je inentingen kunt halen.

Avéro Achmea

Aanvullende verzekering Vergoeding
Intro - Consulten en vaccinaties: 100% bij een gecontracteerde zorgverlener.
- Maximaal € 75 per persoon per kalenderjaar bij een niet-gecontracteerde zorgverlener.
- Preventieve geneesmiddelen (zoals malariapillen): 100% bij een gecontracteerde apotheek.
Start - Consulten en vaccinaties: 100% bij een gecontracteerde zorgverlener.
- Maximaal € 75 per persoon per kalenderjaar bij een niet-gecontracteerde zorgverlener.
- Preventieve geneesmiddelen (zoals malariapillen): 100% bij een gecontracteerde apotheek.
Royaal - Consulten en vaccinaties: 100% bij een gecontracteerde zorgverlener.
- Maximaal € 100 per persoon per kalenderjaar bij een niet-gecontracteerde zorgverlener.
- Preventieve geneesmiddelen (zoals malariapillen): 100% bij een gecontracteerde apotheek.
Excellent - Consulten en vaccinaties: 100% bij een gecontracteerde zorgverlener.
- Maximaal € 125 per persoon per kalenderjaar bij een niet-gecontracteerde zorgverlener.
- Preventieve geneesmiddelen (zoals malariapillen): 100% bij een gecontracteerde apotheek.
Consulten, geneesmiddelen en vaccinaties ter voorkoming van rabiës, vergoeden wij alleen, als u langere tijd in een land verblijft waar rabiës endemisch (in bepaalde gebieden voortdurend als  ziekte aanwezig) is. En waar adequate medische hulp slecht toegankelijk is. Daarnaast moet u minimaal aan 1 van de volgende voorwaarden voldoen:
- u maakt een meerdaagse wandel-of fietstocht buiten toeristische oorden;
- of u trekt langer dan 3 maanden op met, of overnacht bij, de lokale bevolking;
- of  u verblijft buiten een resort of beschermde omgeving;
- u bent jonger dan 12 jaar.

De preventieve geneesmiddelen (zoals malariapillen) moeten zijn voorgeschreven door een arts van LCR. De preventieve geneesmiddelen moeten geleverd worden door een apotheek die wij gecontracteerd hebben. Kiest u voor een apotheek die wij niet gecontracteerd hebben? Dan ontvangt u geen vergoeding.

Besured

Aanvullende verzekering Vergoeding
Ready-2-go - Geen vergoeding.
Love-2-Move - Geen vergoeding.
All-in-1 - 100% vergoeding ter voorkoming van malaria, DTP, gele koorts, tyfus, cholera en hepatitis A en B.

Bewuzt

Aanvullende verzekering Vergoeding
Aanvullend - Geen vergoeding.

CZ

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start - Geen vergoeding.
Basis - Geen vergoeding.
Plus - 50% voor inenting tegen DTP, BMR, hepatitis-A, -B, -A/B, gele koorts, tyfus en bloedonderzoek i.v.m. hepatitis B.
- 50% vergoeding voor tabletten tegen exotische ziekten.
Top - 75% voor inenting tegen DTP, BMR, hepatitis-A, -B, -A/B, gele koorts, tyfus en bloedonderzoek i.v.m. hepatitis B.
- 75% vergoeding voor tabletten tegen exotische ziekten.
Jongeren - 100% voor inenting tegen DTP, BMR, hepatitis-A, -B, -A/B, gele koorts, tyfus en bloedonderzoek i.v.m. hepatitis B.
- 100% vergoeding voor tabletten tegen exotische ziekten.
50+ - 100% voor inenting tegen DTP, BMR, hepatitis-A, -B, -A/B, gele koorts, tyfus en bloedonderzoek i.v.m. hepatitis B.
- 100% vergoeding voor tabletten tegen exotische ziekten.
Gezinnen - 100% voor inenting tegen DTP, BMR, hepatitis-A, -B, -A/B, gele koorts, tyfus en bloedonderzoek i.v.m. hepatitis B.
- 100% vergoeding voor tabletten tegen exotische ziekten.
- U kunt zich laten vaccineren bij elke arts of zorginstelling die is aangesloten bij het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR). Uw huisarts of de GGD kan u adviseren waar
u het beste een vaccinatie kunt halen.
- U kunt zich ook thuis laten vaccineren via Thuisvaccinatie. Als verzekerde van CZ krijgt u dan 15% korting op de hele rekening. Ook als u verder niet bent verzekerd voor reisvaccinaties. Bij Reisprik ontvangen CZ-verzekerden 15% korting op het consulttarief en de meest toegediende vaccins: hepatitis A, hepatitis B, DTP, buiktyfus, rabiës en gele koorts.

De Amersfoortse

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start - Geen vergoeding.
Extra - Geen vergoeding.
Uitgebreid - 100% vergoeding voor vaccinaties en geneesmiddelen die volgens de adviezen van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) ter bescherming of voorkoming van ziektes nodig zijn.*
Optimaal - 100% vergoeding voor vaccinaties en geneesmiddelen die volgens de adviezen van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) ter bescherming of voorkoming van ziektes nodig zijn.*
* De vaccinaties kunnen worden gegeven door de GGD en Meditel. Reizigersvaccinaties kunnen ook gegeven worden door PreMeo Thuisvaccinatie.

De Friesland

Aanvullende verzekering Vergoeding
Budget - Geen vergoeding.
Standaard - Maximaal € 175 per kalenderjaar.*
Extra - Maximaal € 250 per kalenderjaar.*
Optimaal - 100% vergoed.*
Waar kan ik terecht voor preventieve middelen en consulten?
- U kunt terecht bij de GGD.
- Ook kunt terecht bij een instelling of (huis)arts die voldoet aan de kwaliteitscriteria van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).
- Of een huisarts die is ingeschreven in het register Reizigersadvisering van het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB.nl)

Ditzo

Aanvullende verzekering Vergoeding
Zorggoed - Geen vergoeding.
Zorgbeter - Maximaal € 100 per jaar.*
Zorgbest - Maximaal € 250 per jaar.*
We vergoeden alleen vaccinaties en geneesmiddelen die nodig zijn ter bescherming of voorkoming van ziektes volgens de adviezen van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).

Toelichting:
De vaccinaties mogen worden gegeven door je huisarts, de GGD en Meditel. Reizigersvaccinaties kunnen ook gegeven worden door PreMeo Thuisvaccinatie. De preventieve geneesmiddelen worden via de apotheek geleverd.

DSW

Aanvullende verzekering Vergoeding
Standaard - Geen vergoeding.
Compact - Geen vergoeding.
Top - 100% vergoeding, maximaal € 80 per kalenderjaar voor noodzakelijke tabletten of injecties.
Student - 100% vergoeding, maximaal € 80 per kalenderjaar voor noodzakelijke tabletten of injecties.

FBTO

Aanvullende verzekering Vergoeding
Module Zorg in het
buitenland
- Er is in 2019 geen vergoeding meer voor kosten van reisvaccinaties. Je betaalt daarom minder premie voor deze module. Je krijgt als verzekerde van FBTO 10% korting bij Thuisvaccinatie.nl.

HEMA

Aanvullende verzekering Vergoeding
Aanvullend 1 & 2 - Maximaal € 100 vergoeding voor consulten, inentingen en pillen.
Aanvullend 3 - Maximaal € 150 vergoeding voor consulten, inentingen en pillen.

HollandZorg

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start / Extra / Plus - Geen vergoeding.
Top - Maximaal € 250 per kalenderjaar bij een huisarts of een  vaccinatiebureau dat voldoet aan de kwaliteitseisen van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR), de GGD, Meditel, Thuisvaccinatie.nl en Travel Health Clinics. Hollandzorg biedt u een klantvoordeel als u zich laat vaccineren door Thuisvaccinatie.nl.
No risk / No risk II - Geen vergoeding.

Interpolis

Aanvullende verzekering Vergoeding
ZonderMeer - 100% vergoeding voor consult, vaccinaties en reizigersgeneesmiddelen (zoals malariapillen) die nodig zijn volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersvaccinaties (LCR) bij een gecontracteerde zorgverlener.*
MeerZeker - 100% vergoeding voor vaccinaties en reizigersgeneesmiddelen (zoals malariapillen) die nodig zijn volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersvaccinaties (LCR) bij een gecontracteerde zorgverlener.*
ZonderZorgen - 100 % vergoeding voor vaccinaties en reizigersgeneesmiddelen (zoals malariapillen) die nodig zijn volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersvaccinaties  (LCR) bij een gecontracteerde zorgverlener.*
U krijgt alleen een vergoeding voor reizigersgeneesmiddelen (zoals malariatabletten) als ze zijn voorgeschreven door een (huis)arts of door een arts van LCR en geleverd door een  gecontracteerde apotheek. Voor vaccinaties heeft u geen verwijzing nodig. Bij een niet-gecontracteerde zorgverlener krijgt u maximaal € 75 per kalenderjaar vergoed voor vaccinaties. Bij een niet-gecontracteerde zorgverlener krijgt u geen vergoeding voor reizigersgeneesmiddelen.

U krijgt de vaccinatie tegen rabiës (hondsdolheid) alleen vergoed:
- wanneer u voor langere tijd naar een land gaat waar rabiës voortdurend als ziekte aanwezig is. Deze landen vindt u op de website van het RIVM.
- wanneer goede medische hulp op uw bestemming slecht te vinden is.

Daarnaast voldoet u aan minstens 1 van deze voorwaarden:
- U gaat een meerdaagse wandel- of fietstocht maken buiten toeristische gebieden.
- U trekt langer dan 3 maanden op met (of u slaapt bij) lokale bevolking.
- U verblijft buiten een resort of beschermende omgeving.
- U bent jonger dan 12 jaar.

In Twente

Aanvullende verzekering Vergoeding
Compact - Geen vergoeding.
Standaard - Geen vergoeding.
Student / Top 100% tot maximaal € 80 per kalenderjaar voor noodzakelijke tabletten of injecties voor een verblijf in het buitenland bij een erkende zorgverlener.

IZA

Aanvullende verzekering Vergoeding
Extra Zorg 1 - Maximaal € 75 per jaar vergoeding voor noodzakelijke consulten, preventieve vaccinaties en/of geneesmiddelen als u naar het buitenland gaat.*
Extra Zorg 2 - Maximaal € 100 per jaar vergoeding voor noodzakelijke consulten, preventieve vaccinaties en/of geneesmiddelen als u naar het buitenland gaat.*
Extra Zorg 3 - Maximaal € 175 per jaar vergoeding voor voor noodzakelijke consulten, preventieve vaccinaties en/of geneesmiddelen als u naar het buitenland gaat.*
Extra Zorg 4 - Maximaal € 175 per jaar vergoeding voor voor noodzakelijke consulten, preventieve vaccinaties en/of geneesmiddelen als u naar het buitenland gaat.*
Clasic Comfort - 80% tot maximaal € 175 per jaar vergoeding voor noodzakelijke consulten, preventieve vaccinaties en/of geneesmiddelen als u naar het buitenland gaat.*
U kunt terecht bij Thuisvaccinatie en Reisprik. Deze zorgverleners adviseren en vaccineren u. Dit kan bij u thuis als u dat wilt. De preventieve geneesmiddelen krijgt u thuis bezorgd. Gaat u naar een andere zorgverlener, dan ontvangt u geen vergoeding.

IZZ

Aanvullende verzekering Vergoeding
Zorg voor de Zorg - Geen vergoeding.
Zorg voor de zorg + Extra 1 - 100% vergoeding voor consulten, reisvaccinaties en/of preventieve geneesmiddelen via Thuisvaccinatie of Reisprik.*
Zorg voor de zorg + Extra 2 - 100% vergoeding voor consulten, reisvaccinaties en/of preventieve geneesmiddelen via Thuisvaccinatie of Reisprik.*
Zorg voor de zorg + Extra 3 - 100% vergoeding voor consulten, reisvaccinaties en/of preventieve geneesmiddelen via Thuisvaccinatie of Reisprik.*
De zorgverleners Thuisvaccinatie en Reisprik adviseren en vaccineren u. Dit kan bij u thuis als u dat wilt. De preventieve geneesmiddelen krijgt u thuis bezorgd. Gaat u naar een andere zorgverlener, dan ontvangt u geen vergoeding.

Just (voorheen CZdirect)

Aanvullende verzekering Vergoeding
Just live - Geen vergoeding.

Reizigersvaccinatie voor regio Venray

Vaccinatiepunt Venray is gevestigd in apotheek BENU aan Ameidepark 20. Mensen die bij Vaccinatiepunt BENU apotheek Venray langskomen voor een reizigersvaccinatie wonen en of werken veelal in de regio Gendt:

 • Venray
 • Deurne
 • Horst
 • Venlo
 • Sevenum
 • Mill
 • Panningen
 • Meijel
 • Overloon
 • Heijen
 • Gennep

Bereikbaarheid

Per openbaar vervoer

Buslijn 26, halte Zuidende. Zie ook: www.9292.nl.

Per auto

Ga voor de routebeschrijving naar onderstaande kaart van Google maps.

Parkeren

U kunt voor de deur parkeren. Parkeren is kosteloos.

Menzis

Aanvullende verzekering Vergoeding
JongerenVerzorgd - Maximaal € 100 vergoeding voor vaccinaties en geneesmiddelen per kalenderjaar.*
ExtraVerzorgd 1 - Maximaal € 100 vergoeding voor vaccinaties en geneesmiddelen per kalenderjaar.*
ExtraVerzorgd 2 - Maximaal € 100 vergoeding voor vaccinaties en geneesmiddelen per kalenderjaar.*
ExtraVerzorgd 3 - Maximaal € 150 vergoeding voor vaccinaties en geneesmiddelen per kalenderjaar.*
Aanvullend - Geen vergoeding.
Extra Aanvullend - Geen vergoeding.
U kunt terecht bij een zorgaanbieder die is geregistreerd bij het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR), zoals de GGD, de Travel Clinic, de Travel Health Clinic en Meditel. U krijgt de  kosten van consulten, inentingen, geneesmiddelen en herhalingsrecepten vergoed. U heeft recht op de vergoeding als:
- Het consult plaats vindt bij een door Menzis erkende arts.
- De geneesmiddelen zijn voorgeschreven of de inentingen worden toegediend door een door Menzis erkende arts.
- Het middel geleverd wordt door een apotheek of apotheekhoudende huisarts.

Nationale Nederlanden

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start/Extra/Compleet - € 250.*
Comfort/Top - 100%.*
Zilver - 100% voor inenting en malaria-en tyfustabletten.*
Voorwaarden voor de vergoeding zijn:
- U gaat op reis naar een land met een verhoogd risico op een van de ziekten waarvooreen injectie wordt voorgeschreven.
- De preventieve inentingen of geneesmiddelen zijn niet onnodig kostbaar of ondoelmatig.
- De preventieve inentingen of geneesmiddelen zijn voorgeschreven en gegeven door een (bedrijfs)arts of zorginstelling (bijvoorbeeld de GGD) die is ingeschreven en aangesloten bij het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).
- De entstof van de preventieve inenting is geleverd door een apotheek, GGD of een andere leverancier waar wij afspraken mee hebben gemaakt.

OHRA

Aanvullende verzekering Vergoeding
Sterk - Geen vergoeding.
Aanvullend - Maximaal € 250 vergoeding per kalenderjaar voor vaccinaties, consulten en geneesmiddelen door een (bedrijfs) arts of zorginstelling die is aangesloten bij het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).
Extra aanvullend - Maximaal € 250 vergoeding per kalenderjaar voor vaccinaties, consulten en geneesmiddelen door een (bedrijfs) arts of zorginstelling die is aangesloten bij het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).
Uitgebreid - Maximaal € 250 vergoeding per kalenderjaar voor vaccinaties, consulten en geneesmiddelen door een (bedrijfs) arts of zorginstelling die is aangesloten bij het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).
Uitgebreid Vitaal - Maximaal € 250 vergoeding per kalenderjaar voor vaccinaties, consulten en geneesmiddelen door een (bedrijfs) arts of zorginstelling die is aangesloten bij het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).
Extra Uitgebreid - Maximaal € 250 vergoeding per kalenderjaar voor vaccinaties, consulten en geneesmiddelen door een (bedrijfs) arts of zorginstelling die is aangesloten bij het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).
Compleet - Maximaal € 250 vergoeding per kalenderjaar voor vaccinaties, consulten en geneesmiddelen door een (bedrijfs) arts of zorginstelling die is aangesloten bij het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).
Zelfverzekerd Compact - Maximaal € 250 vergoeding per kalenderjaar voor vaccinaties, consulten en geneesmiddelen door een (bedrijfs) arts of zorginstelling die is aangesloten bij het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).

ONVZ

Aanvullende verzekering Vergoeding
Startfit - Maximaal € 75 per kalenderjaar gezamenlijk voor vaccinaties tegen hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, meningococcen, rabiës, malaria profylaxe.
Extrafit - Maximaal € 75 per kalenderjaar gezamenlijk voor vaccinaties tegen hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, meningococcen, rabiës, malaria profylaxe.
Benfit - Maximaal € 75 per kalenderjaar gezamenlijk voor vaccinaties tegen hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, meningococcen, rabiës, malaria profylaxe.
Optifit - Maximaal € 100 per kalenderjaar gezamenlijk voor vaccinaties tegen hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, meningococcen, rabiës, malaria profylaxe.
Topfit - 100% vergoeding.
Superfit - 100% vergoeding.

OZF

Aanvullende verzekering Vergoeding
Compact - 100% vergoeding voor vaccinaties en reizigersgeneesmiddelen (zoals malariapillen) die nodig zijn volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersvaccinaties (LCR): bij gecontracteerde zorgverleners.
- Bij niet gecontracteerde zorgverleners maximaal € 75 per kalenderjaar.
Royaal - 100% vergoeding voor vaccinaties en reizigersgeneesmiddelen (zoals malariapillen) die nodig zijn volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersvaccinaties (LCR):  bij gecontracteerde zorgverleners.
- Bij niet gecontracteerde zorgverleners maximaal € 100 per kalenderjaar.

PMA

Zie Menzis

PNOzorg

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start - Maximaal € 75 vergoeding per kalenderjaar voor vaccinaties en geneesmiddelen die gebruikelijk zijn voor uw (vakantie)reis. Bijvoorbeeld een inenting tegen hepatitis, of  malariatabletten. Geen griepprik.
Standaard - Maximaal € 100 vergoeding per kalenderjaar voor vaccinaties en geneesmiddelen die gebruikelijk zijn voor uw (vakantie)reis. Bijvoorbeeld een inenting tegen hepatitis, of malariatabletten. De griepprik, als u daarvoor geen medische indicatie heeft.
Keuze - Maximaal € 75 vergoeding per kalenderjaar voor vaccinatiesen geneesmiddelen die gebruikelijk zijn voor uw (vakantie)reis. Bijvoorbeeld een inenting tegen hepatitis, of malariatabletten. De griepprik, als u daarvoor geen medische indicatie heeft. Heeft u Preventieve zorg ingeruild voor keuzevoordeel? Dan vervalt deze vergoeding.
Extra - Maximaal € 100 vergoeding per kalenderjaar voor vaccinaties en geneesmiddelen die gebruikelijk zijn voor uw (vakantie)reis. Bijvoorbeeld een inenting tegen hepatitis, of malariatabletten. De griepprik, als u daarvoor geen medische indicatie heeft.
Compleet - Maximaal € 150 vergoeding per kalenderjaar voor oor vaccinaties en geneesmiddelen die gebruikelijk zijn voor uw (vakantie)reis. Bijvoorbeeld een inenting tegen   hepatitis, of malariatabletten. De griepprik, als u daarvoor geen medische indicatie heeft.

Pro Life

Aanvullende verzekering Vergoeding
Smallpolis - 100% vergoeding voor reizigersvaccins en preventieve geneesmiddelen bij gecontracteerde zorgverleners.
- Bij niet gecontracteerde zorgverleners maximaal € 75 per kalenderjaar.
- Bij een niet-gecontracteerde zorgverlener krijgt u geen vergoeding voor reizigersgeneesmiddelen.
- Rabiës wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed.*
Mediumpolis - 100% vergoeding voor reizigersvaccins en preventieve geneesmiddelen bij gecontracteerde zorgverleners.
- Bij niet gecontracteerde zorgverleners maximaal € 75 per kalenderjaar.
- Bij een niet-gecontracteerde zorgverlener krijgt u geen vergoeding voor reizigersgeneesmiddelen.
- Rabiës wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed.*
Largepolis - 100% vergoeding voor reizigersvaccins en preventieve geneesmiddelen bij gecontracteerde zorgverleners.
- Bij niet gecontracteerde zorgverleners maximaal € 100 per kalenderjaar.
- Bij een niet-gecontracteerde zorgverlener krijgt u geen vergoeding voor reizigersgeneesmiddelen.
- Rabiës wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed.*
Extra Largepolis - 100% vergoeding voor reizigersvaccins en preventieve geneesmiddelen bij gecontracteerde zorgverleners.
- Bij niet gecontracteerde zorgverleners maximaal € 125 per kalenderjaar.
- Bij een niet-gecontracteerde zorgverlener krijgt u geen vergoeding voor reizigersgeneesmiddelen.
- Rabiës wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed.*
Consulten, geneesmiddelen en vaccinaties ter voorkoming van rabiës, vergoeden wij alleen, als u langere tijd in een land verblijft waar rabiës endemisch (in bep. gebieden voortdurend als ziekte  aanwezig) is. En waar adequate medische hulp slecht toegankelijk is. Daarnaast moet u minimaal aan 1 van de volgende voorwaarden voldoen:
- u maakt een meerdaagse wandel- of fietstocht buiten toeristische oorden.
- u trekt langer dan 3 maanden op met, of overnacht bij de locale bevolking .
- u verblijft buiten een resort of beschermde omgeving.
- u bent jonger dan 12 jaar.

Salland

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start - Geen vergoeding.
Compact - Geen vergoeding.
Extra - Geen vergoeding.
Plus - Geen vergoeding.
Top - Maximaal € 250 vergoeding per kalenderjaar voor geneesmiddelen, vaccinaties en consulten als deze nodig zijn volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR). U kunt voor vaccinaties terecht bij een huisarts of een vaccinatiebureau dat voldoet aan de kwaliteitseisen van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR), de GGD, Meditel, Thuisvaccinatie.nl en Travel Health Clinics.

Stad Holland

Aanvullende verzekering Vergoeding
Compact AV - Geen vergoeding.
Standaard AV - Geen vergoeding.
Jongeren AV - 100% vergoeding voor noodzakelijke tabletten of injecties tot maximaal € 80 per kalenderjaar.*
Uitgebreid AV - 100% vergoeding van vaccinaties en tabletten tot maximaal € 80 per kalenderjaar.*
Extra Uitgebreid AV - 100% vergoeding van vaccinaties en tabletten tot maximaal € 80 per kalenderjaar.*
AV Zorg Riant - 100% vergoeding voor noodzakelijke tabletten of injecties tot maximaal € 250 per kalenderjaar. Naast reisvaccinaties vallen vaccinaties tegen griep, rabiës (hondsdolheid), rode hond, tetanus en hepatitis B ook onder deze vergoeding.*
* Vergoed worden de kosten van tabletten of injecties die noodzakelijk zijn voor een verblijf in het buitenland.

Student Goed Verzekerd

Aanvullende verzekering Vergoeding
Basis - Geen vergoeding, wel korting. Iedereen die verzekerd is bij Zilveren Kruis ontvangt 15% korting op reizigersvaccinaties van thuisvaccinatie.nl.
Basis Plus - Geen vergoeding, wel korting. Iedereen die verzekerd is bij Zilveren Kruis ontvangt 15% korting op reizigersvaccinaties van thuisvaccinatie.nl.
Aanvullend 1 - 100% vergoeding voor consulten en vaccinaties die volgens het advies van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) noodzakelijk zijn bij een gecontracteerde zorgverlener.
- Maximaal € 75 per persoon per kalenderjaar bij een niet-gecontracteerde zorgverlener.
- Preventieve geneesmiddelen (zoals malariapillen): 100% vergoeding voor consulten en vaccinaties die volgens het advies van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) noodzakelijk zijn bij een gecontracteerde zorgverlener.

United consumers (VGZ)

Zie VGZ goed, beter, best

Univé

Aanvullende verzekering Vergoeding
Goed - Maximaal € 200 vergoeding per kalenderjaar voor vergoeding van consulten, noodzakelijke vaccinaties (inentingen) en/of preventieve geneesmiddelen als u op reis gaat naar het buitenland. De gecontracteerde zorgverleners adviseren u over de noodzakelijke vaccinaties of geneesmiddelen.*
Beter - Maximaal € 400 vergoeding per kalenderjaar voor vergoeding van consulten, noodzakelijke vaccinaties (inentingen) en/of preventieve geneesmiddelen als u op reis gaat naar het buitenland. De gecontracteerde zorgverleners adviseren u over de noodzakelijke vaccinaties of geneesmiddelen.*
Best - Maximaal € 500 vergoeding per kalenderjaar voor vergoeding van consulten, noodzakelijke vaccinaties (inentingen) en/of preventieve geneesmiddelen als u op reis gaat naar het buitenland. De gecontracteerde zorgverleners adviseren u over de noodzakelijke vaccinaties of geneesmiddelen.*
Jong pakket - Maximaal € 200 vergoeding per kalenderjaar binnen het totale preventiepakket voor consulten, noodzakelijke vaccinaties (inentingen) en/of preventieve geneesmiddelen
als u op reis gaat naar het buitenland. De gecontracteerde zorgverleners adviseren u over de noodzakelijke vaccinaties of geneesmiddelen.*
Gezin pakket - Maximaal € 400 vergoeding per kalenderjaar binnen het totale preventiepakket voor consulten, noodzakelijke vaccinaties (inentingen) en/of preventieve geneesmiddelen
als u op reis gaat naar het buitenland. De gecontracteerde zorgverleners adviseren u over de noodzakelijke vaccinaties of geneesmiddelen.*
Vitaal pakket - Maximaal € 500 vergoeding per kalenderjaar binnen het totale preventiepakket voor consulten, noodzakelijke vaccinaties (inentingen) en/of preventieve geneesmiddelen
als u op reis gaat naar het buitenland. De gecontracteerde zorgverleners adviseren u over de noodzakelijke vaccinaties of geneesmiddelen.*
* Preventieve vaccinaties en geneesmiddelen in verband met reizen naar het buitenland. Alleen vergoeding bij Thuisvaccinatie en Reisprik.

VGZ

Aanvullende verzekering Vergoeding
Goed - Maximaal € 200 vergoeding per kalenderjaar voor reizigersvaccinaties, consulten en preventieve geneesmiddelen.*
Beter - Maximaal € 400 vergoeding per kalenderjaar voor reizigersvaccinaties, consulten en preventieve geneesmiddelen.*
Best - Maximaal € 500 vergoeding per kalenderjaar voor reizigersvaccinaties, consulten en preventieve geneesmiddelen.*
* De gecontracteerde zorgverleners adviseren u over de noodzakelijke vaccinaties of geneesmiddelen. U kunt terecht bij Thuisvaccinatie en Reisprik. Deze zorgverleners
adviseren en vaccineren u.

VGZ Gemeente pakket

Aanvullende verzekering Vergoeding
Zuid-limburgpakket - Volledig *
Den Haagpakket - Volledig *
Rotterdampakket Compact - Een budget van € 400 voor alle preventie samen. Gaat u naar de GGD Rotterdam-Rijnmond, dan krijgt u maximaal € 75.*
Rotterdampakket - Een budget van € 200 voor alle preventie samen. Gaat u naar de GGD Rotterdam-Rijnmond, dan krijgt u maximaal € 75.*
* De gecontracteerde zorgverleners adviseren u over de noodzakelijke vaccinaties of geneesmiddelen. U kunt terecht bij Thuisvaccinatie en Reisprik. Deze zorgverleners adviseren en vaccineren u.

VGZ Jong, Single/Duo, Gezin, Vitaal

Aanvullende verzekering Vergoeding
Jong Basis - Maximaal € 75 vergoeding per kalenderjaar (binnen het totale budget preventie).*
JongUuitgebreid - Maximaal € 200 vergoeding per kalenderjaar (binnen het totale budget preventie).*
Single Duo basis - Maximaal € 75 vergoeding per kalenderjaar (binnen het totale budget preventie).*
Single Duo uitgebreid - Maximaal € 200 vergoeding per kalenderjaar (binnen het totale budget preventie).*
Gezin Basis - Maximaal € 75 vergoeding per kalenderjaar (binnen het totale budget preventie).*
Gezin Uitgebreid - Maximaal € 400 vergoeding per kalenderjaar (binnen het totale budget preventie).*
Vitaal Basis - Maximaal € 75 vergoeding per kalenderjaar (binnen het totale budget preventie).*
Vitaal Uitgebreid - Maximaal € 500 vergoeding per kalenderjaar (binnen het totale budget preventie).*
* De gecontracteerde zorgverleners adviseren u over de noodzakelijke vaccinaties of geneesmiddelen. U kunt terecht bij Thuisvaccinatie en Reisprik. Deze zorgverleners adviseren en vaccineren u.

VGZ Werkt

Aanvullende verzekering Vergoeding
Goed - € 400 per kalenderjaar (binnen het totale budget preventie).*
Beter - € 600 per kalenderjaar (binnen het totale budget preventie).*
Best - € 700 per kalenderjaar (binnen het totale budget preventie).*
* De gecontracteerde zorgverleners adviseren u over de noodzakelijke vaccinaties of
geneesmiddelen. U kunt terecht bij Thuisvaccinatie en Reisprik. Deze zorgverleners
adviseren en vaccineren u.

VVAA

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start - Maximaal € 75 per kalenderjaar voor 11 veelvoorkomende ziekten: hepatitis A en B, difterie, tetanus en polio (dtp), gele koorts, tyfus, cholera, meningococcen, rabiës, malaria.
Plus - Maximaal € 75 per kalenderjaar voor 11 veelvoorkomende ziekten: hepatitis A en B, difterie, tetanus en polio (dtp), gele koorts, tyfus, cholera, meningococcen, rabiës, malaria.
Optimaal - Maximaal € 100 per kalenderjaar voor 11 veelvoorkomende ziekten: hepatitis A en B, difterie, tetanus en polio (dtp), gele koorts, tyfus, cholera, meningococcen, rabiës, malaria.
Top - 100% vergoeding voor alle ziekten.
Excellent - 100% vergoeding voor alle ziekten.
Student - 100% vergoeding voor alle ziekten.

ZEKUR

Aanvullende verzekering Vergoeding
Extra Zekur - Binnen Budget preventie: maximaal € 200 per kalenderjaar voor preventieve inentingen/malariapillen vanwege een reis naar het buitenland (alleen bij Thuisvaccinatie en Reisprik). Dit is een maximum bedrag voor alle binnen dit budget genoemde zorg tezamen.

ZieZo (Zilveren Kruis)

Aanvullende verzekering Vergoeding
Aanvullende verzekeringen - Geen vergoeding.

Zilveren Kruis

Aanvullende verzekering Vergoeding
Basis Plus - Geen vergoeding. Bekijk of u een extra vergoeding krijgt uit uw collectief.
Aanvullend 1* - U krijgt 100% vergoed bij een gecontracteerde zorgverlener voor consult en het zetten van vaccinaties en reizigersgeneesmiddelen (zoals malariapillen) die nodig zijn
volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersvaccinaties (LCR).
- U krijgt maximaal € 75 per kalenderjaar vergoed voor vaccinaties bij een niet-gecontracteerde zorgverlener.
- Bij een niet-gecontracteerde zorgverlener krijgt u geen vergoeding voor reizigersgeneesmiddelen.
Aanvullend 2* - U krijgt 100% vergoed bij een gecontracteerde zorgverlener voor consult en het zetten van vaccinaties en reizigersgeneesmiddelen (zoals malariapillen) die nodig zijn
volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersvaccinaties (LCR).
- U krijgt maximaal € 75 per kalenderjaar vergoed voor vaccinaties bij een niet-gecontracteerde zorgverlener.
- Bij een niet-gecontracteerde zorgverlener krijgt u geen vergoeding voor reizigersgeneesmiddelen.
Aanvullend 3* - U krijgt 100% vergoed bij een gecontracteerde zorgverlener voor consult en het zetten van vaccinaties en reizigersgeneesmiddelen (zoals malariapillen) die nodig zijn
volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersvaccinaties (LCR)
- U krijgt maximaal € 100 per kalenderjaar vergoed voor vaccinaties bij een niet-gecontracteerde zorgverlener.
- Bij een niet-gecontracteerde zorgverlener krijgt u geen vergoeding voor reizigersgeneesmiddelen.
Aanvullend 4* - U krijgt 100% vergoed bij een gecontracteerde zorgverlener voor consult en het zetten van vaccinaties en reizigersgeneesmiddelen (zoals malariapillen) die nodig zijn
volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersvaccinaties (LCR)
- U krijgt maximaal € 125 per kalenderjaar vergoed voor vaccinaties bij een niet-gecontracteerde zorgverlener.
- Bij een niet-gecontracteerde zorgverlener krijgt u geen vergoeding voor reizigersgeneesmiddelen.
Vaccinatie tegen rabiës (hondsdolheid) wordt alleen vergoed:
- wanneer u voor langere tijd naar een land gaat waar rabiës voortdurend als ziekte aanwezig is. Deze landen vindt u op de website van het RIVM.
- wanneer goede medische hulp op uw bestemming slecht te vinden is.

Daarnaast voldoet u aan minstens 1 van deze voorwaarden:
- u gaat een meerdaagse wandel of fietstocht maken buiten toeristische gebieden.
- u trekt langer dan 3 maanden op met (of u slaapt bij) lokale bevolking.
- u verblijft buiten een resort of beschermende omgeving.
- u bent jonger dan 12 jaar.

Zorg Direct (Salland)

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start - Geen vergoeding.
Compact - Geen vergoeding.
Extra - Geen vergoeding.
Plus - Geen vergoeding.
Top - Maximaal € 250 vergoeding per kalenderjaar voor geneesmiddelen, vaccinaties en consulten als deze nodig zijn volgens het LCR. Een huisarts of een vaccinatiebureau dat voldoet aan de kwaliteitseisen zoals het LCR, de GGD, Meditel, Thuisvaccinatie.nl en Travel Health Clinics mogen de zorg verlenen. Op de website van het LCR vind je een vaccinatiebureau bij jou in de buurt.

Zorg en Zekerheid

Aanvullende verzekering Vergoeding
Basis verzekering - Geen vergoeding voor vaccinaties ter preventie, behalve om besmetting in bijzondere omstandigheden te voorkomen, zoals:
rabiës (hondsdolheid): na blootstelling aan het rabiësvirus
AV-Basis - Geen vergoeding.
AV-Standaard - Geen vergoeding.
AV-GeZZin Compact - Geen vergoeding.
AV-Gemak - Geen vergoeding.
AV-Top - Maximaal € 80 voor consulten, vaccinaties, medicijnen en het vaccinatieboekje die nodig zijn volgens het Landelijke Coördinatiecentrum Reizigersvaccinaties (LCR).
AV-GeZZin - Maximaal € 80 voor consulten, vaccinaties, medicijnen en het vaccinatieboekje die nodig zijn volgens het Landelijke Coördinatiecentrum Reizigersvaccinaties (LCR).
- 100% vergoeding tot maximaal € 80 via niet gecontracteerde zorgverleners.
AV-Plus - Maximaal € 80 voor consulten, vaccinaties, medicijnen en het vaccinatieboekje die nodig zijn volgens het Landelijke Coördinatiecentrum Reizigersvaccinaties (LCR).
- 100% vergoeding tot maximaal €80 via niet gecontracteerde zorgverleners.
AV-Totaal - 100% vergoeding voor consulten, vaccinaties, medicijnen en het vaccinatieboekje die nodig zijn volgens het Landelijke Coördinatiecentrum Reizigersvaccinaties (LCR).
- 100% vergoeding tot maximaal € 150 via niet gecontracteerde zorgverleners.
AV-Sure - 100% vergoeding via gecontracteerde zorgverleners voor consulten, vaccinaties, medicijnen en het vaccinatieboekje die nodig zijn volgens het Landelijke Coördinatiecentrum Reizigersvaccinaties (LCR).
- 100% vergoeding tot maximaal € 80 via niet gecontracteerde zorgverleners.

Zorgverzekeraar UMC

Aanvullende verzekering Vergoeding
Extra Zorg 1 - Geen vergoeding.
Extra Zorg 2 - 80% van de kosten, maximaal € 125 per jaar voor: noodzakelijke consulten, preventieve reisvaccinaties, medicijnen als u naar het buitenland gaat.*
Extra Zorg 3 - 80% van de kosten, maximaal € 175 per jaar voor: noodzakelijke consulten, preventieve reisvaccinaties, medicijnen als u naar het buitenland gaat.*
Extra Zorg 4 - Volledige vergoeding voor: noodzakelijke consulten, preventieve reisvaccinaties, medicijnen als u naar het buitenland gaat.*
* U kunt voor uw reisvaccinaties terecht bij: UMC, GGD, Travel Health Clinic, huisarts die een LCR accreditatie en gele koortsregistratie heeft.

Zorgzaam zorgverzekering

Aanvullende verzekering Vergoeding
AV ster 1 - 100 % vergoeding Malariapillen/preventieve inentingen in verband met een reis naar het buitenland.
AV ster 2 - 100 % vergoeding Malariapillen/preventieve inentingen in verband met een reis naar het buitenland.
AV ster 3 - 100 % vergoeding Malariapillen/preventieve inentingen in verband met een reis naar het buitenland.
AV ster 4 - 100 % vergoeding Malariapillen/preventieve inentingen in verband met een reis naar het buitenland.
AV ster 5 - 100 % vergoeding Malariapillen/preventieve inentingen in verband met een reis naar het buitenland.
Deze website maakt gebruik van functionele cookies, analytische cookies, en tracking cookies.
U kunt de details lezen in ons cookiebeleid.